Carl von Linnés inredning

Carl von Linnés gärning är känd över hela världen, då han lade grunden till den nomenklatur som ännu idag används inom biologin. Han står också bakom vår moderna systematik som grupperar in djur och växter i ett lättförståeligt system. Men han har också agerat inspiratör för många kända entreprenörer och inredare, bland annat Ingvar Kamprad, grundaren av möbeljätten IKEA.

Under Carl von Linnés livstid var det rokoko och gustaviansk inredningsstil som blomstrade i dåtidens salar, där skickliga hantverkare framställde möbler som ännu finns kvar idag. För den som vill inreda sitt hem i gustaviansk stil går det att ta kontakt med målare i Stockholm som är verksamma inom tapetsering och måleri.

Inspiration av Carl von Linné

I gamla kataloger från IKEA går det att skönja en tydlig inspiration från Carl von Linnés blommiga heminredning och möblemang under 1700-talet. Linnés vetenskapliga gärning räknas som grunden till den moderna ekologin, och han införde också de universellt accepterade konventionerna som ligger till grund för namngivning av organismer. Denna kallas för den linneanska taxonomin.

Här kan vi se att Ingvar Kamprad har funnit ännu en inspirationskälla, då IKEA-grundaren valde att namnge varje produkt i sitt breda sortiment. Allt från husgeråd till möbler fick sina egna namn, precis som i Carl von Linnés taxonomiska gärning.

Inredning i det linneanska hemmet

Vid sin död var Carl von Linné en av de mest hyllade vetenskapsmännen i Europa. Större delen av hans herbarium finns fortfarande bevarat i ”The Linnean Society of London”. Flera av hans skrivbord, där han författade sina stora verk ”Systema Naturae” och ”Flora Svecica”, finns fortfarande kvar och är nu utspridda bland olika ägare. Ett av Linnés skrivbord står i hans hus i Uppsalas Linnéträdgård, och förvärvades av det svenska Linnésällskapet år 1922. Vid detta tillfälle såldes professor Tycho Tullbergs kvarlåtenskap, och skrivbordet fanns i hans ägo då han var ättling till Carl von Linné. Ett känt tredje skrivbord i solid ask som tillhört von Linné har gått på auktion hos Bukowskis och gick då för ett slutbud på över 900 000 kronor.

Linnémuseet, som ligger i prefektbostaden i Uppsalas Linnéträdgård, har tidigare huserat von Linné med familj under 1700-talets andra hälft. Här går det nu att se en samling föremål, möbler och målningar för den som är intresserad av att se inredningen i hemmet hos en av våra mest välkända historiska svenskar.