Female scientist sitting at a table and looking through a microscope.

Female scientist sitting at a table and looking through a microscope. The study of microorganisms and bacteria using modern microscopes.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *