Den kreativa Carl von Linné!

Carl von Linné var en riktig revolutionär och en kreativ grundare till att namnge både växter och djur i Sverige. Hans systematik som grupperade arter, använder man sig av än idag. Carl von Linné föddes den 13 maj 1707 i Råshult, Småland.

Carl von Linné – Den mångbegåvade professorn

Det kanske inte alla känner till, är att Carl från början hette Carl Linnaeus. Det var först år 1761 som han blev han adlad och tog sig namnet von Linné. Carl var från tidig ålder mycket intresserad av djur och natur. Han blev redan som liten nyfiken pojke, extra intresserad av just blommor. När han blev äldre och började studera, resulterade det i en stor kunnighet i latin och vid 17-års ålder, mycket påläst inom botaniken. Många ansåg att denne unge man var mycket mångbegåvad och Linnés fortsatta studier resulterade i en utbildad botaniker, läkare, geolog och zoolog. År 1741 utsågs han till professor i medicin i Uppsala och det var då under tiden på Uppsala universitet, som han lade grunden till Linnéträdgården invid skolan. Vill man besöka de Linneanska trädgårdarna, finns det bra tips och guidning om Linnés trädgårdar som man kan ha nytta av vid besöket. Trädgården består av Lustgården, Örtagården, Humlegården och Kålgården. Kålgården var den tidens köksträdgård. Bor man i Uppsala, har man fördelen att dagligen kunna besöka denna vackra oas, men man kan även som turist, enkelt ta sig till Uppsala. Ett boende idag, vare sig det är i Uppsala eller till exempel Stockholm, kan behöva smarta lösningar för hemmet. Då kan man skaffa Athom Homey en riktigt smart hub i snyggt utförande, som kan sköta alla trådlösa och olika enheter i ett och samma system!

Linné – Även stenarnas mästare!

Carl von Linné tyckte mycket om att resa och då i syfte att finna nya, spännande arter av växter och djur. Många kan lätt glömma bort att han även var mycket intresserad av mineral och sten. På den tiden var det populärt att urin och särskilda ädelstenar var en del av behandlingsmetoder hos sjuka. Linné rensade snabbt bort alla påståenden att urin och ädelstenar skulle kunna bota sjukdomar och ansåg detta som kvacksalveri. Linné öppnade istället världen för örter och dess egenskaper. Stenar var dock Linné mer intresserad av när det kommer till hur de skapas. Han såg att bildningen av stenar och malmer var en del av en naturlig process. Han var den som grupperade in bergarter. mineral och malmarter samt fossil, då han upptäckte att materialen skiljde sig från varandra.

Carl von Linné brann för den biologiska mångfalden även när det kommer till djurarter. Linné kategoriserade in allt från insekter, till större djur och om de var ryggradslösa eller hade ryggrad. Carl von Linne gav djuren diverse egna latinska namn och då fick arterna en bättre struktur. Han ville får reda på hur de olika djurarterna fortplantade sig och om de var däggdjur, eller om de till exempel lade ägg. Tack vare Carl von Linné, har världen fått ett kulturarv av spännande klassificeringar och grupperingar av hela den biologiska mångfalden!