Omvandla tomten med inspiration av Linné

Medan Carl von Linné ofta var ute på resor för att hitta och klassificera olika växter kanske du behöver få ett annat utlopp för din längtan efter att leva nära växtlivet. Med kreativitet och inspiration av den stora mästaren kan du skapa en tomt som inte liknar någon annans.

Smidigt förarbete med rätt maskiner

Med hjälp av Blinto.se kan du hitta begagnade maskiner för ditt trädgårdsarbete. Visst kan det verka romantiskt, jordnära och fint att skapa din Carl von Linné-inspirerade trädgård helt för hand. Men efter bara ett par dagars grävande och försök att skapa nivåskillnader och andra förutsättningar för en parkliknande miljö kommer det inte kännas så kul. Och på de där dagarna lär du inte ha kommit så långt. Med rätt maskiner kan du vara färdig vid det laget, och du kan börja med det som egentligen är roligt – själva planteringen av växter.

Anpassa trädgården efter läget

Beroende på var din tomt finns kan du planera den på olika sätt. Har du läst mycket av Carl von Linné kan det ligga nära till hands att längta efter exotiska växter eller sällsynta exemplar. Men minst lika viktigt som att Linné skrivit om växterna är att de ska kunna överleva och trivas där du bor. Det går att skapa en häpnadsväckande trädgård både i de södra och de norra delarna av landet, men inspirationen kanske behöver hämtas från lite olika håll. Till exempel kan det vara svårt att skapa en fjälliknande miljö i Skåne, medan det kan vara en god idé längre norrut. Tänk på att Carl von Linné faktiskt reste landet runt och inte begränsade sig till en viss sorts miljö eller växter. Han ville omfatta allt, därför kommer det inte vara några problem att hitta något i hans skrifter som passar just dig och din tomt.

Praktiska tips

Är du inte van vid att plantera trädgårdar eller sköta växter kan du behöva praktiska råd för att du ska lyckas med ditt projekt. Det kan vara möjligt att hitta tips anpassade just för en trädgård i Linné-stil, men de flesta råden behöver du hitta på annat håll. De som säljer växter och frön har ofta mycket kunskap, och det kan alltid vara bra att fråga om råd i olika trädgårdsforum och -grupper som finns online. Uppstår problem kan de dela med sig av egna erfarenheter. Drabbas du till exempel av skadedjur kan du lägga upp bilder, få hjälp att avgöra vad det rör sig om för djur och du kan få berättat vad andra gjort för att bli av med dem och förebygga så de inte kommer tillbaka.