I Stockholm

I slutet av 1730-talet flyttade Carl von Linné till Stockholm men han besökte staden redan som ung läkarstudent 1729 då han skulle närvara vid föreläsningar på Södra stadshuset. Föreläsningarna ägde bland annat rum i anatomisalen där liköppningar och obduktioner förevisades. Under de dagar Linné studerade obducerades bland annat en avrättad kvinna och två kranier uppvisades – ett som var angripet av syfilis och ett som slagits av sin kropp. Flertalet läkare föreläste om olika kroppsdelar, deras naturliga placering och sår de kunde drabbas av. Även djur visades och man studerade bland annat en hackspetts tungmuskler. Allt antecknades nogsamt av den unge läkarstudenten.

Linné reste och flyttade ofta både i Sverige och utomlands. Han klagade ofta över de förhållanden som rådde och skapade sig därför egna oaser, torp och trädgårdar där han kunde leva som han önskade. Bland annat på Hammarby där han odlade växter han inte kunde odla i Uppsalas botaniska trädgård som han också stod bakom. Man kan lätt föreställa sig att Linné fick klä sig efter de omständigheter som rådde, mer anständigt i staden och mer enligt eget huvud, och kanske också mer bekvämt, ”ute på landet”. Hade han levat idag är det lätt att se framför sig att han skulle pyssla om sin trädgård i bekväma fritidsbyxor och stråhatt på huvudet.

1739 öppnade Linné en praktik i huvudstaden men den gick till en början inte speciellt bra då inga patienter dök upp. Företagsam som han var begav sig Linné ut på stan, till krogarna, där han kom i samspråk med lokalbefolkningen, framför allt unga män vilka erbjöds hans tjänster. Ofta handlade det om olika könssjukdomar men då han botat drottningens lungåkomma fick han ett gott rykte och de mest bemedlade i staden valde honom som sin läkare. Han blev även utnämnd till kunglig amiralitetsläkare. Under sin tid i Stockholm bodde Linné på flera olika adresser, bland annat som inneboende hos greve Tessin på Slottsbacken i Gamla stan.