Systema Naturae

Carls världsberömda verk, Systema Naturae, kom ut år 1735. Detta är Linneaus egna sätt att dela in naturen i tre olika klasser: växtriket, djurriket och mineraler och sedan grupperade han inom dessa efter klasser, ordningar, familjer, släkter och arter. Han gav dessutom alla arter ett eget tvådelat latinskt namn som används än idag.

Till en början hade många svårt att acceptera hans nya system just för att det var så nytt och annorlunda. Han delade in dem utefter hur många pistiller och ståndare de olika växterna hade och införde det så kallade sexualsystemet. Han beskrev det som att ståndare var män och pistiller var kvinnor. När han sedan satte ord på det som till exempel ”fem män i en brudkammare med en kvinna” för att beskriva en blomma som hade fem ståndare och en pistill blev många chockerade över hans jämförelse mellan växter och människors sexualliv.

Man insåg dock fort att detta var ett mycket enkelt sätt att dela in blommor efter. För att ta reda på till vilken klass man skulle räkna en viss blomma i behövde man bara räkna pistillerna och ståndarna så hade man svaret klart för sig. Systemet gjorde stor succé världen över.

Systema Naturae omarbetades ständigt av Carl och den 13:e upplagan som kom ut år 1770 innehöll 3000 sidor.

Previous article

Adlande och död